>
अ.क्र. विभाग जिल्हा विश्रामगृहाचे ठिकाण दुरध्वनी क्रमांक
1 कोकण ठाणे माजी सैनिक विश्रामगृह, नौपाडा, मेन्टल हॉस्पिटल जवळ, ठाणे (पश्चिम) 022/25834830
2 रायगड माजी सैनिक विश्रामगृह,गोंधळपाडा जि. रायगड-अलिबाग 02141/282575
3 रायगड माजी सैनिक विश्रामगृह,महाड जि. रायगड-अलिबाग 02141/222208
4 माजी सैनिक विश्रामगृह,माणगांव,जि. रायगड-अलिबाग
5 माजी सैनिक विश्रामगृह,पोलादपूर,जि. रायगड-अलिबाग 02141/222208(ZSWO)
6 रत्नागिरी माजी सैनिक विश्रामगृह,जिल्हाधिकारी आवार,जि. रत्नागिरी 02352/222271(ZSWO)
7 माजी सैनिक विश्रामगृह,बुरमतआळी,चिपळूण, जि. रत्नागिरी 02355/250205(MBH)
8 माजी सैनिक विश्रामगृह,शिवतार रोड पंचायत समिती जवळ,खेड, जि. रत्नागिरी 02352/222271(ZSWO)
9 माजी सैनिक विश्रामगृह, पंचायत समिती जवळ,दापोली,जि. रत्नागिरी 02352/222271(ZSWO)
10 सिंधुदुर्ग माजी सैनिक विश्रामगृह, जगन्नाथ उद्यान समोर, सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग 02363/272312
11 माजी सैनिक विश्रामगृह, ट्रेजरी ऑफिस समोर, देवगड, जि. सिंधुदुर्ग
12 पुणे पुणे माजी सैनिक विश्रामगृह, सिंहगड इमारत, राष्ट्रीय युध्द स्मारका समोर, घोरपडी, पुणे-001 020/26335484
13 सातारा माजी सैनिक विश्रामगृह, आजिंक्यतारा इमारत, पवई नाका,सातारा 02162/239293(ZSWO)
14 सांगली माजी सैनिक विश्रामगृह,कर्मवीर भाऊराव पाटील चौक सांगली-16 0233/2671711(ZSWO)
15 कोल्हापूर माजी सैनिक विश्रामगृह,भवानी मंडप,कोल्हापूर 0231/2665812 & 2661008 (MBH)
16 सोलापूर माजी सैनिक विश्रामगृह,जिल्हाधिकारी आवार,जि.सोलापूर 0217/2731035
17 माजी सैनिक विश्रामगृह,भक्ती मार्ग, रेल्वे स्टेशनजवळ,पंढरपूर 02186/226934
18 नाशिक नाशिक माजी सैनिक विश्रामगृह,जिल्हाधिकारी आवार,नाशिक 0253/2577255(ZSWO)
19 विभागिय आयुक्त कार्यालया जवळ, नाशिक रोड,नाशिक 0253/2453485
20 कँम्प रोड, कॅन्टोनमेन्ट पोलीस स्टेशन जवळ, मालेगांव जि. नाशिक 02554/254702
21 अहमदनगर माजी सैनिक विश्रामगृह, औरंगाबाद रोड,अहमदनगर कॉलेज समोर, अहमदनगर 0241/2323160(ZSWO)
22 माजी सैनिक विश्रामगृह,पंचायत समिती कार्यालया जवळ,श्रीगोंदा 02487/222099/ 9096426573
23 धुळे कल्याण भवन जवळ, एस टी कॉलनी समोर, गोळीबार टेकडी रोड, धुळे 02562/237264
24 जळगांव माजी सैनिक विश्रामगृह,जळगांव 0257/2241414(ZSWO)
25 माजी सैनिक विश्रामगृह,रावेर 0257/2241414(ZSWO)
26 नागपूर नागपूर माजी सैनिक विश्रामगृह,सिव्हील लाईन,नागपूर 440 001 0712/2542228(ZSWO)
27 औरंगाबाद औरंगाबाद माजी सैनिक विश्रामगृह,नंदनवन कॉलनी,औरंगाबाद कॅन्ट 0240/2370313 Extn 36
28 उस्मानाबाद माजी सैनिक विश्रामगृह,जिल्हाधिकारी आवार,उस्मानाबाद 02472/222557(ZSWO)
29 जालना माजी सैनिक विश्रामगृह,जालना 02482/225201(ZSWO)
30 नांदेड माजी सैनिक विश्रामगृह,नांदेड 02462/245510(ZSWO)
31 अमरावती अमरावती माजी सैनिक विश्रामगृह,शासकीय आय टी आय समोर,अमरावती 0721/26626621
32 अकोला माजी सैनिक विश्रामगृह,नरंग सोसायटी जवळअकोला 0724/2436070(ZSWO)
33 यवतमाळ माजी सैनिक विश्रामगृह,टांगा चौक,यवतमाळ 07232/245273
34 बुलडाणा माजी सैनिक विश्रामगृह,सैनिक कॉक्पलेक्स, एस टी स्टँड, बुलडाणा 07262/242208(ZSWO)