Girls Hostel

क्रमांक District Hostel Contact Hostel Address< Hostel Capacity
1 मुंबई उपनगर 022/26670373 सैनिकी मुलींचे वसतिगृह,कलिना, मुंबई उपनगर 80
2 रत्नागिरी 02355/250204 सैनिकी मुलींचे वसतिगृह तहसील कार्यालय जवळ, वीर सावरकर चौक, चिपळून 40
3 पुणे 020/24533172 सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, नवी पेठ, पुणे 96
4 सातारा 02162/230073 सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, पुणे सातारा रोड, करंजे नाका, सातारा 55
5 सांगली 0233/2671711 (ZSWO) सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, पुष्कराज चौक, सांगली 60
6 कोल्हापूर 0231/2661014 सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, कसबा बावडा, कोल्हापूर 70
7 सोलापूर 0217/2301778 सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, सुंदरमनगर, आय.टी.आय.च्या पाठीमागे, सोलापूर 50
8 नाशिक 0253/2315065 सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, त्र्यिंबक रोड, नाशिक 60
9 अहमदनगर 0241/2324155 सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, स्टेशन रोड, नगर कॉलेज समोर, अहमदनगर 50
10 जळगांव 0257/2258310 सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, जळगांव 50
11 नागपूर 0712/2542226 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह,हिस्लॅप कॉलेज समोर, सिव्हिल लाईन्स,नागपूर 66
12 वर्धा 07152/248955 सैनिकी मुलींचे वसतिगृह,आरती टॉकीज चौक, इंदिरा गांधी पुतळयाजवळ, नागपूर रोड, वर्धा 50
13 औरंगाबाद 0240/2370313 Extn 35 सैनिकी मुलींचे वसतिगृह नंदनवन कॉलनी, औंरगाबाद 40
14 लातुर 02382/219815 सैनिकी मुलींचे वसतिगृह,मेडिकल कॉलेजसमोर, अंबाजोगई रोड, लातूर 50
15 अमरावती 0721/2550429 सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, अमरावती 65
16 अकोला 0724/2450383 सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, अकोला 30
17 यवतमाळ 07232/241449 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, सरकारी हॉस्पिटल समोर, यवतमाळ 21
वसतीगृह प्रवेश नियम व अटी -
दुचाकी वाहन वापरणेकरीताचे संमती पत्र -
वसतीगृह स्थायी आदेश -
विनंती अर्जाचा नमूना -
वैद्यकीय प्रमाणपत्र -