अ क्र ठिकाण पत्ता फोन नंबर
1 धुळे शिवतीर्थ, संतोषी माजा मंदिर चौक, धुळे 02562/237264 (कार्यालय)
2 अहमदनगर महासैनिक लॉन, चांदणी चौक, अहमदनगर 0241/2323162
3 कोल्हापूर महासैनिक दरबार हॉल, लाईन बाजार, कसबा बावडा रोड, कोल्हापूर 0231/2666185
4 सांगली सैनिक संकुल, कर्मवीर भाऊराव पाटील चौक, सांगली 0233/2671711
5 पुणे राष्टीय युध्द स्मारकासमोर, घोरपडी, पुणे 020/26302610
6 जळगाव मायादेवी मंदिर, महाबळ रोड, जळगाव 0257/2241414 (कार्यालय)
7 जालना जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय जालना, क्रीडा संकुलासमोर, जालना 02482/225201(कार्यालय)
8 सातारा करंजे नाका, सातारा 02162/231034(टीसीपीसी)
9 बुलडाणा सैनिकी कॉम्लेक्स, बस स्टॅड जवळ. 07262/242208(कार्यालय)